STRAUMEN heter garden

Fotoet viser garden til venstre, Storstraum sluse og dam midt i fotoet og «Straumepollen» til høgre. Storstraum er den øverste av de to slusene mellom «Vråvatn» og «Nisser».
Vi håper at du og dine vil finne ferietilbudet vårt interessant og opplevelsesrikt!

Eiendommen er på ca 7000 dekar og har lang strandlinje langs Nidarå-vassdraget. Deler av arealet strekker seg fra innsjøene som ligger på ca. 250 m.o.h. opp til Roholtfjell, 1018 m.o.h. Foruten gardstunet med hus og dyrket mark, omfatter eiendommen tørrlent furumark, fjell, heier og flere vann.
Gard og hytter ligger  3 – 4 km fra Vrådal sentrum. Her finnes forretninger for bl.a. dagligvarer, bensinstasjon og hotell. Det er også bilverksted i bygda. Ved å klikke her kan du lese litt om Straumen sin historie.

Vi håper at du og dine også vil finne ferietilbudet vårt interessant og opplevelsesrikt!