HALVORSBU – pris som type A

Hytta ligger meget idyllisk på en odde i Persvatn, ca 550 m over havet. Innsjøen og heiområdet omkring ligger mellom Sandefjellet og Roholtfjell. Fra garden er det til hytta ca 8 km etter bilveg og ca 4 km etter tursti.