Video fra FiskebekkVideos:
Fiskebekk area in Vrådal (ca 40 sek)

Vrådal Panorama Skisenter (video ca 4 min)

Fiskebekk Vrådal 360 graders view (video ca 1 min)

Fiskebekk, Vrådal, Norge (Fotos tatt av hyttegjester på Fiskebekk ca 4 min)


[Link]

Landskapsoversikt - sett fra Skisenteret


[Link]