Video/Film from Fiskebekk/VrådalLandskapsoversikt - sett fra Skisenteret