Litt om garden i tidligere tider

"Straumen" slik en mener garden så ut i gammel tid. Reiselivstradisjoner: Halvor - farfar til dagens eier - bygde opp gardstunet i 1926/28 slik at pensjonat/hotelldrift tok til i 1928 og varte til 1942.
Fra 1971 var det foreldrene til dagens eier, Grethe og Torjus Nordbø som overtok bruket, bygde ut Fiskebekk Hytteutleige og drev eiendommen fram til 2002.
Fra da av har virksomheten blitt utvidet med bygging og drift av infrastruktur mm for Fiskebekk Hyttegrend.

Prospektkort fra "Storstraum sluse" tatt av rutebåten "Dølen" som gikk i rute fra 1867 til 1937 mellom Treungen i Nissedal kommune (sørenden av Nisser) og Vråliosen (vestenden av Vråvatn). Båten ble særlig fram til 1908 brukt som slepebåt for tømmertransport. ¨Fotoet - nederst på prospektkortet - er tatt mot sørsøst ned for garden slik den ligger i dag, og før fylkesvegen ble bygd på tvers av vannet (bak robåten) og bort til "Storstraum".
 

Luftfoto av "Straumen" tatt i 1930-årene dvs før fylkesvegen ble ført over "Bukta" som gikk inn mot garden.


Prospektkort av "Straumen" tatt i 1930-årene

  • bygningen til venstre er flyttet mot "Vråvatn", er restaurert og kalles i dag "Storfamiliehytta", mens
  • bygningen til høgre er flyttet noen meter lenger til høgre, er restaurert og kalles i dag "Midtstoga".